พีธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการตำรวจที่ดีและพลังของแผ่นดิน

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗  เวลา ๐๘.๐๐ น. พล.ต.ต.กิตติสัณห์  เดชสุนวัฒน์  รอง ผบช.ภ.๘ เป็นประธานในพิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการตำรวจที่ดีและพลังของแผ่น ดิน  เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ บริเวณลานหน้าอาคารที่ทำการ ภ.๘ พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอำนวยการ ภ.๘ และ บก.สส.ภ.๘