สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันนี้ ที่ ๒๓ ก.พ.๒๕๕๘  เวลา ๐๘.๓๐ น. ด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ,จังหวัดชุมพร จังหวัดสงขลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล จังหวัดปัตตานี และ จังหวัดยะลา ระหว่างวันที่ ๒๓ -๒๗ ก.พ. ๒๕๕๘ ในส่วนของตำรวจภูธรภาค ๘  มี พล.ต.ต.กิตติสัณห์  เดชสุนทรวัฒน์  รอง ผบช.ภ.๘ และภริยา ถวายพวงมาลัย พร้อมด้วยแม่บ้านตำรวจและข้าราชการตำรวจ   เฝ้ารับ-ส่งเสด็จ ณ สนามบินนานาชาติ จังหวัดสุราษฎนร์ธานี