ประชุม แต่งตั้งพนักงานสืบสวนสอบสวน

(23 ก.พ.58) เวลา 10 . 00 น.โดยมี พล.ต.อ.ก่อเกียรติ วงศ์วรชาติ ที่ปรึกษา (กม 1) รอง ผอ.ศพดส.ตร. ประชุม ที่ ห้อง ศปก.ภ.8 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานสืบสวนสอบสวน และ แต่งตั้งบุคลากรในหน่วยงาน