พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ต.ธีรพล  คุปตานนนท์ รอง ผบช.ภ.๘ เปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ระหว่างวันที่ ๑-๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องชโนทัย โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฎร์ธานี