ผบช.ภ.๘ นำข้าราชการตำรวจทำพิธีถวายพุ่มผ้าป่า

 วันที่ ๙ ต.ค.๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. (ผ้าป่าพุ่มที่ ๘ ) พล.ต.ต.เดชา บุตรน้ำเพชร รรท.ผบช.ภ.๘ นำข้าราชการตำรวจทำพิธีถวายพุ่มผ้าป่า บริเวณศาลาพระ ภ.๘