ฝ่ายอำนวยการ ๑

รอง ผกก. 
รอง ผกก.
สว.(สวัสดิการ)  
สว.(ธุรการ)
สว.(ฝึกอบรม)
สว.(กำลังพล) ร.ต.อ.

ดาวน์โหลดเอกสาร ฝ่ายอำนวยการ ๑