ฝ่ายอำนวยการ ๑

รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ภาวิณี หอมแก่นจันทร์
รอง ผกก.  พ.ต.ท.อรุณรักษ์ สกุลพงศ์
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง มิรันดา พรหมมาศ 
รองผกก. พ.ต.ท.สุวิทย์ จอนเอียด
สว. พ.ต.ท.หญิง ธัญกมล วิจาราณ์
สว. พ.ต.ท.ธิคำพร ห่อหุ้ม
สว. พ.ต.ท.ปราโมทย์ ผาสุข 
สว. พ.ต.ท.ไพริน รัศมี 
สว. พ.ต.ท.อนุสรณ์ ญาสุรัติกุล
สว. พ.ต.ต.รัชศาสนติ์ กาญจนสน์
สว. พ.ต.ต.จารุวัตร จารุพันธ์
สว. พ.ต.ต.โสรัช จินดา

ดาวน์โหลดเอกสาร ฝ่ายอำนวยการ ๑