ฝ่ายอำนวยการ ๑

รอง ผกก.   
รอง ผกก.  
สว.(สวัสดิการ)  
สว.(ธุรการ)  
สว.(ฝึกอบรม)  
สว.(กำลังพล) ร.ต.อ.

ดาวน์โหลดเอกสาร ฝ่ายอำนวยการ ๑