ฝ่ายอำนวยการ ๒

รอง ผกก.  พ.ต.ท.หญิง เกษรา คำเล็ก 
รอง ผกก. พ.ต.ท.โชติช่วง ช่วยชู
สว. พ.ต.ท.หญิง อนัญญา ธูปสมุทร
สว.  พ.ต.ท.อัศวิน สุขทอง
สว.  พ.ต.ท.หญิง ศุภาวรรณ ทองรักษ์
สว. พ.ต.ต.ไพศาล ธารายศ