ฝ่ายอำนวยการ ๒

รอง ผกก.  พ.ต.ท.หญิง เกษรา คำเล็ก 
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง จิณณะ เมืองชู
สว. พ.ต.ท.หญิง อนัญญา ธูปสมุทร
สว.  พ.ต.ต.หญิง ศุภาวรรณ ทองรักษ์
สว.  พ.ต.ต.สรรเสริญ งามผ่องใส
สว. พ.ต.ต.ไพศาล ธารายศ