ฝ่ายอำนวยการ ๓

รอง ผกก.  พ.ต.ท.หญิง จรรยา แสงระวี
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง สุจารีย์ มุสิก
รอง ผกก. พ.ต.ท.วันชัย มากสังข์
สว. พ.ต.ท.ณภาคย์ ปรางนาคี
สว. พ.ต.ท.ชาญชัย อัจฉรานุพงษ์
สว. พ.ต.ต.หญิง วรณัน สุทธิรักษ์
สว. พ.ต.ต.สมมาศ อินนุพัฒน์
สว. พ.ต.ต.สมบัติ สุ่มประดิษฐ์
สว. พ.ต.ต.หญิง จรรเพ็ญ ใจหาญ

ดาวน์โหลดเอกสาร ฝ่ายอำนวยการ ๓