ฝ่ายอำนวยการ ๓

รอง ผกก.  พ.ต.ท. ณรงค์ เพชรขาวช่วย 
รอง ผกก. พ.ต.ท.จรรยา  แสงระวี
สว.(งานวิจัยและประเมินผล)  
สว.(ความมั่นคงและกิจการพิเศษ) พ.ต.ท. ภัทรพล  วรรณาแสงทอง
สว.(งานแผนอาชญากรรม) พ.ต.ต.
สว.(ธุรการ) พ.ต.ต. วิชัย  ชูทอง

ดาวน์โหลดเอกสาร ฝ่ายอำนวยการ ๓