ฝ่ายอำนวยการ ๔

รอง ผกก.  พ.ต.ท.หญิง รัชนี รอดความทุกข์
รอง ผกก.  พ.ต.ท.มงคล วงศ์คช
รอง ผกก. พ.ต.ท.ประสงค์ ทองขาว
สว. พ.ต.ท.สรรเพชร ช่วยชู
สว. พ.ต.ท.ประภาส แก้วทองประคำ
สว. พ.ต.ท.หญิง ศิริพร สัมพันธ์ศรี
สว. พ.ต.ต.เหนือโชค คงสงค์
สว. พ.ต.ต.สมพงษ์ ศรีอ่อน
สว. พ.ต.ต.ธวัฒน์ชัย ศรียัง