ฝ่ายอำนวยการ ๗

รอง ผกก.  พ.ต.ท. อรุณรักษ์ สกุลพงศ์ 
รอง ผกก. พ.ต.ท.
สว.(ธุรการ) พ.ต.ท.
สว.(ร้องเรียน) พ.ต.ต.
สว.(วินัย) พ.ต.ต.
สว.(กฎหมาย) พ.ต.ต. มานพ คำแก้ว