ประชุมศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ดีเด่น 28 ส.ค. 2560

พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รอง ผบ.ตร.(บร1) เป็นประธาน ตร.เรื่องการพิจารณาคัดเลือกศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ดีเด่น ครั้งที่ 2/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลและพิจารณาคัดเลือกศูนย์รับแจ้งเหตุ และการมอบโล่และประกาศเกียรติคุณ  ผ่านระบบทางไกล ณ ห้องประชุมศรียานนท์  ชั้น 2 อาคาร 8 ตร. ในส่วน ภ.8 พล.ต.ต.ภวัต พรหมมะกฤต รอง ผบช.ภ.8 เป็นประธาน ,พ.ต.อ.ศรัญญู ชำนาญราช รอง ผบก.อก.ภ.8 และ จนท.ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม  ณ ห้อง พุ่มพันธ์ม่วง ชั้น 2 ตำรวจภูธรภาค 8