โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการ การป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ของจังหวัดชุมพร รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 14 -16 ก.พ. 60