นายก้องกิจ วิจิตร

                                 0003                                
 

ชื่อ : นายก้องกิจ วิจิตร

วัน/เดือน/ปี (ที่หาย/พลัดหลง) : -

ที่อยู่ : 31/11 ม.1 ต.เกาะพยาม อ.เมือง จว.ระนอง

สภ. : เมืองระนอง

ภ.จว. : ระนอง

พงส.รับผิดชอบ : ร.ต.ท.วิทยา ศรีถม

ผู้แจ้ง/ติดต่อ : นายอนุรักษ์ วิจิตร (บิดา)

หมายเหตุ : -