นายธนเดช พรหมธนากร

                                 0004                                
 

ชื่อ : นายธนเดช พรหมธนากร

วัน/เดือน/ปี ที่หาย/พลัดหลง : 13 พ.ค. 58

ที่อยู่ : 91/5 ม.4 ต.ท้ายสำเภา อ.พระพรหม จว.นครศรีธรรมราช

สภ. : พระพรหม

ภ.จว. : นครศรีธรรมราช

พงส.รับผิดชอบ : -

ผู้แจ้ง/ติดต่อ : ธนากร พรหมธนากร

หมายเหตุ : คนหาย