นายพิชิต งามพัด

                                 0005                                
 

ชื่อ : นายพิชิต งามพัด

วัน/เดือน/ปี ที่หาย/พลัดหลง : 4 ก.ค. 58

ที่อยู่ : -

สภ. : ชะอวด

ภ.จว. : นครศรีธรรมราช

พงส.รับผิดชอบ : -

ผู้แจ้ง/ติดต่อ : -

หมายเหตุ : คนหาย