นางจำเนียร จิตต์ตั้ง

                                 0006                                
 

ชื่อ : นางจำเนียร จิตต์ตั้ง

วัน/เดือน/ปี ที่หาย/พลัดหลง : 4 ส.ค. 58

ที่อยู่ : 39 ม. 1 ต.เชียรเขา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช

สภ. : เฉลิมพระเกียรติ

ภ.จว. : นครศรีธรรมราช

พงส.รับผิดชอบ : -

ผู้แจ้ง/ติดต่อ : -

หมายเหตุ : คนหาย