ขวัญฤทัย เพ็ชรสุวรรณ

                                 NoIMG                                
 

ชื่อ : ด.ญ.ขวัญฤทัย เพ็ชรสุวรรณ

วัน/เดือน/ปี ที่หาย/พลัดหลง : 18 มี.ค. 59

ที่อยู่ : 191 ม.3 ต.ท่าดี อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช

สภ. : ลานสกา

ภ.จว. : นครศรีธรรมราช

พงส.รับผิดชอบ : พ.ต.ท.บุญนำ บุญอริยวัฒน์

ผู้แจ้ง/ติดต่อ : นายศรัญยู เพชรสุวรรณ์ (บิดา)

หมายเหตุ : คนหาย