นายสมพงษ์ เด็ดศักดิ์

                                 NoIMG                                
 

ชื่อ : นายสมพงษ์ เด็ดศักดิ์

วัน/เดือน/ปี ที่หาย/พลัดหลง : 2 พ.ย. 56

ที่อยู่ : -

สภ. : ไชยา

ภ.จว. : สุราษฎร์ธานี

พงส.รับผิดชอบ : -

ผู้แจ้ง/ติดต่อ : -

หมายเหตุ : คนหาย ศปก.ตร(1599)