นายอนุสรณ์ ไทยชื่อ

                                 0010                                
 

ชื่อ : นายอนุสรณ์ ไทยชื่อ

วัน/เดือน/ปี ที่หาย/พลัดหลง : 16 มิ.ย. 59

ที่อยู่ : 45 ม.5 ต.ราชกรูด อ.เมือง จว.ระนอง

สภ. : บ้านตาขุน

ภ.จว. : สุราษฎร์ธานี

พงส.รับผิดชอบ : พ.ต.ต.มะนพ มะโรตระกูล

ผู้แจ้ง/ติดต่อ : นางสายฝน ช่วยสมบัติ

หมายเหตุ : คนหาย