นายโพยม ขวดทอง

                                 0011                                
 

ชื่อ : นายโพยม ขวดทอง

วัน/เดือน/ปี ที่หาย/พลัดหลง : 1 ต.ค. 52

ที่อยู่ : 6/3 ม.10 ต.เคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

สภ. : ชะอวด

ภ.จว. : นครศรีธรรมราช

พงส.รับผิดชอบ : พ.ต.ท.ปรีชา ฉิมภักดี

ผู้แจ้ง/ติดต่อ : นางสุข ขวดทอง

หมายเหตุ : บกพร่องทางจิต