นายพิเชษฐ มีไชย

                                 0012                                
 

ชื่อ : นายพิเชษฐ มีไชย

วัน/เดือน/ปี ที่หาย/พลัดหลง : 30 พ.ย. 59

ที่อยู่ : 120 ม. 13 ต.ขนอม อ.ขนอม จว.นครศรีฯ

สภ. : ขนอม

ภ.จว. : นครศรีธรรมราช

พงส.รับผิดชอบ : -

ผู้แจ้ง/ติดต่อ : นางวรรณี ขุนหลัด (มารดา)

หมายเหตุ : คนหาย