นายดวงเจริญ เสลากุล

                                 NoIMG                                
 

ชื่อ : นายดวงเจริญ เสลากุล

วัน/เดือน/ปี ที่หาย/พลัดหลง : 12 ก.พ. 58

ที่อยู่ : 66 ม.4 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จว.ชุมพร

สภ. : ปากน้ำชุมพร

ภ.จว. : ชุมพร

พงส.รับผิดชอบ : ร.ต.ท.ไพรัตน์ สิงห์พรม

ผู้แจ้ง/ติดต่อ : -

หมายเหตุ : คนหาย