นายธนงศักดิ์ ปัญญางาม

                                 0015                                
 

ชื่อ : นายธนงศักดิ์ ปัญญางาม

วัน/เดือน/ปี ที่หาย/พลัดหลง : 1 ก.พ. 60

ที่อยู่ : 21/4 ม.7 ต.บางทอง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

สภ. : ท้ายเหมือง

ภ.จว. : พังงา

พงส.รับผิดชอบ : ร.ต.อ.ญ.ฌัทฐนิษฐ์ เนียมบุญเจือ

ผู้แจ้ง/ติดต่อ : นางวาสนา ใจดี

หมายเหตุ : คนหาย