วาเลนติน่า โนวาซฮาโยโนว่า

                                 0016                                
 

ชื่อ : น.ส.วาเลนติน่า โนวาซฮาโยโนว่า

วัน/เดือน/ปี ที่หาย/พลัดหลง : 15 ก.พ. 60

ที่อยู่ : ชาวรัสเซีย

สภ. : เกาะเต่า

ภ.จว. : สุราษฎร์ธานี

พงส.รับผิดชอบ : ร.ต.อ.จักรพันธ์ แก้วขาว

ผู้แจ้ง/ติดต่อ : -

หมายเหตุ : หายไปจากห้องพัก