บันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

     เมื่อวันที่ ๑๘ ก.ค.๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ต.ขุนทเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี พล.ต.ท.สรศักดิ์ เย็นเปรม ผบช.ภ.๘ ได้นำคณะข้าราชการตำรวจ ระดับผู้บังคับบัญชา ในสังกัด ภ.๘ คณะแม่บ้านตำรวจภูธรภาค ๘ และคณะข้าราชการตำรวจฯ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑