พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร. มอบนโยบายการปฏิบัติงานฯ

        วันที่ ๒๒ ต.ค.๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ตำรวจภูธรภาค ๘ จ.ภูเก็ต พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร. ได้เดินทางถึง ภ.๘ เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานฯ ให้แก่ข้าราชการในสังกัด ภ.๘ โดยมี พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ ผช.ผบ.ตร.ร่วมเดินทางและมอบแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ เพื่อให้ข้าราชการตำรวจเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างสูงสุด ทั้งนี้ พล.ต.ท.พงษ์วุฒิ พงษ์ศรี รรท.ผบช.ภ.๘ และ รอง ผบช.ภ.๘ ตลอดจนข้าราชการตำรวจสังกัด ภ.๘ ได้ให้การต้อนรับ และร่วมรับทราบการมอบนโยบายฯ โดยพร้อมเพรียงกัน และในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๐๐ น. ที่ห้องประชุมชัยจินดา ภ.๘ จ.ภูเก็ต พล.ต.ท.พงษ์วุฒิ พงษ์ศรี รรท.ผบช.ภ.๘ ได้เป็นประธานการประชุมบริหาร ตร.ภ.๘ และได้มอบโล่รางวัล และใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการตำรวจ ที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นในด้านต่างๆ ห้วงเดือน ตุลาคม ประจำปี ๒๕๖๐ ถึง เดือน ตุลาคม ปี ๒๕๖๑ และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ประชาชน ที่ช่วยเหลืองานตำรวจ และได้กล่าวขอบคุณและให้โอวาทแก่ข้าราชการตำรวจ และประชาชนที่ปฏิบัติงานดีเด่น