งานคืนความสุขให้ประชาชน "หนี้นอกระบบเป็นศูนย์"

 

     วันที่ ๒๖ ต.ค.๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี พล.ต.ท.พงษ์วุฒิ พงษ์ศรี เป็นประธานฯ ร่วมกับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บริหารส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องฯ รอง ผบช.ภ.๘ ตลอดจนข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.๘ ข้าราชการสังกัดหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันในงานคืนความสุขให้ประชาชน โดยได้คืนโฉนดที่ดิน และรถยนต์ รถจักรยานยนต์ อันเนื่องมาจากที่ประชาชนเกิดความไม่เป็นธรรมจากหนี้นอกระบบ ตามนโยบายของรัฐบาล