โครงการรณรงค์รักษาความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์จังหวัดภูเก็ตโดยบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

     วันที่ ๕ ธ.ค.๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. พล.ต.ท.พงษ์วุฒิ พงษ์ศรี ผบช.ภ.๘ และ พล.ต.ต.วิศาล พันธุ์มณี ผบก.ภ.จว. ภูเก็ต,รอง ผบช.ภ.๘,ผบก.อก.ภ.๘, ผบก.สส.ภ.๘, ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต ,รอง ผบก.อก.ภ.๘,รอง ผบก.ภ.จว. ภูเก็ต,ผกก.ในสังกัด พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.๘ และ ภ.จว. ภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดโครงการรณรงค์รักษาความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์จังหวัดภูเก็ตโดยบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เก็บกวาดขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณสองข้างทางถนนสาธารณะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสาในจังหวัดภูเก็ต มีกำลังพลตำรวจจิตอาสาจำนวน ๕๐๐ นาย หน่วยงานราชการในส่วนภูมิภาคและองค์กรส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑,๑๐๐ คน และจิตอาสาประชาชนรวมทั้งนักเรียนนักศึกษาจำนวน ๑,๒๐๐ คน รวมจำนวนทั้งสิ้น จำนวน ๒,๘๐๐ คน โดยมีนาย ภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ สนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต