พิธีมอบคืนโฉนดที่ดินแลทรัพย์สิน คืนความสุขให้ประชาชน ครั้งที่ ๑๐

     วันที่ ๒๙ มี.ค.๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ต.ชลิต ถิ่นธานี รอง ผบช.ภ.๘ เป็นประธานโดยมี นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รอง ผวจ.ภูเก็ต,รอง ผบช.ภ.๘, พล.ต.ต. ฉัฐวัชร เทวาหุดี ผบก. อก.บก.ภ.๘,พล.ต.ต.ชินรัตน์ ฤทธาคณานนท์ ผบก.สส.บก.ภ.๘ , พล.ต.ต.ฐากูร เนตรพุกกณะ ผบก.ภ.จว. นครศรีธรรมราช, รอง ผบก.ในสังกัด,ผู้แทน อัยการจังหวัดภูเก็ต,ผู้แทนทัพเรือภาคที่ ๓,ผู้แทนกองพลทหารราบที่ ๕,,ผกก.หน.สภ. ในสังกัด ภ.๘ , และในสังกัด ภ.จว. ภูเก็ต รวมถึงผู้แทน หน่วยงานราชการในพื้นที่ และ ข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมพิธีมอบคืนโฉนดที่ดิน คืนความสุขให้ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม ครั้งที่ ๑๐ ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผล กระทบจากหนี้นอกระบบ โดยรวมมูลค่าทรัพย์สินที่ไกล่เกลี่ยคืนให้ประชาชนในวันนี้เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๓๓,๐๑๕,๖๐๐ บาท ในนามตำรวจภูธรภาค ๘ ขอขอบคุณทุก ภ.จว.ในสังกัด ที่เร่งรัดจนมีผลการปฏิบัติ ทำให้การจัดพิธีในวันนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ณ อาคารชัยจินดา ภ.๘ ต.ไม้ขาว จว.ภูเก็ต