การแถลงผลปฎิบัติงานตามแผนป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ประจำปี ๒๕๖๒

     วันที่ ๒๑ พ.ค.๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่ห้องไม้ขาว ชั้น ๑ อาคารตำรวจภูธรภาค ๘ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต พลตำรวจโทพงษ์วุฒิ พงษ์ศรี ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๘ เป็นประธานในการแถลงผลปฎิบัติงานตามแผนป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๐-๓๐ เม.ย. ๖๒ และระหว่างวันที่ ๑๑-๑๙ พ.ค.๖๒ โดยมีรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๘, ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดและผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค ๘ และเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมเข้าร่วม 

     พลตำรวจโทพงษ์วุฒิ กล่าวด้วยว่า ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกฝ่าย และหน่วยสนับสนุนที่ทุ่มเทเสียสละในการปฎิบัติภารกิจการปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายในครั้งนี้ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว จนสัมฤทธิ์ผลเป็นที่น่าพอใจ และขอขอบคุณสื่อมวลชนที่คอยสะท้อนผลการปฏิบัติไปให้ประชาชนได้รับทราบ รวมทั้งสนับสนุนข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์มาโดยตลอด