โครงการ “เพ้นท์ถุงผ้า ใส่ยากลับบ้าน”

     วันที่ ๓๑ พ.ค. ๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. ดร.บุษบา ชัยจินดา นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ พร้อมด้วย คุณนวพร พงษ์ศรี ประธานชมรมแม่บ้าน ตำรวจภูธรภาค ๘ คุณพรสวรรค์ บุญศรีโรจน์ ประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี และคณะแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมทำกิจกรรม โครงการ “เพ้นท์ถุงผ้า ใส่ยากลับบ้าน” โดยเยาวชนในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค ๘ (สุราษฎร์ธานี) เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาล สุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุม ๒ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี