ตรวจสอบการฝึกตามแบบฝึกตำรวจและแบบฝึกพระราชทานฯ ประจำปี ๒๕๖๓

      วันที่ ๒ ก.ค.๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ลานฝึก ศฝร.ภ.๘ พล.ต.ต.เจษฎา ใยสุ่น รอง ผบช.ภ.๘ ประธานตรวจสอบการฝึกตามแบบฝึกตำรวจและแบบฝึกพระราชทานฯ นำคณะกรรมการตรวจสอบการฝึกฯ และข้าราชการตำรวจในส่วนที่เกี่ยวข้องตรวจสอบการฝึก ประจำปี ๒๕๖๓ สภ.เวียงสระ สภ.บางสวรรค์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี มีข้าราชการตำรวจรอรับการตรวจการฝึก และปฏิบัติการฝึกโดยพร้อมเพรียงกัน