กิจกรรมจิตอาสา "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา"

     วันที่ ๒๑ ต.ค.๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. พล.ต.ท.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบช.ภ.๘นายเกษมวุฒิ แจ่มใส หน.จิตอาสา ๙๐๔ จว.ภูเก็ต พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.๘ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา" ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด บริเวณตำรวจภูธรภาค ๘ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันปิยมหาราช เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว