ผบช.ภ.๘ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมครอบครัวข้าราชการตำรวจ

 

     วันที่ ๒๓ พ.ย. ๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. พล.ต.ท.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบช.ภ.๘ และคุณกนกวรรณ พันธุ์เพ็ชร์ ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค ๘ พร้อมด้วย พล.ต.ต.ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ รอง ผบช.ภ.๘, พล.ต.ต.ศรัญญู ชำนาญราช ผบก.ภ.จว.ระนอง, คุณธิชา พลพินิจ ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี และคณะแม่บ้านตำรวจฯ ได้เดินทางตรวจเยี่ยมครอบครัวข้าราชการตำรวจที่ทุพพลภาพ และครอบครัวข้าราชการตำรวจที่มีบุตรเป็นเด็กพิเศษ ในพื้นที่ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี