มอบนโยบายการปฏิบัติงานฯ และรับการรายงานตัวข้าราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้ง ระดับ สว.ถึง รอง ผบก.ฯ

     วันที่ ๒๒ ธ.ค.๖๓ เวลา ๑๑.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบุตรน้ำเพชร หอประชุมชัยจินดา ภ.๘ ภูเก็ต พล.ต.ท.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบช.ภ.๘ เป็นประธานการประชุมบริหาร ภ.๘ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ผบช.ภ.๘ ได้มอบนโยบายการปฏิบัติงานฯ และรับการรายงานตัวข้าราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้ง ระดับ สว.ถึง รอง ผบก.ที่จะได้มาดำรงตำแหน่งสังกัด ภ.๘ มีข้าราชการตำรวจร่วมรับฟังรับทราบโดยพร้อมเพรียงกันแล้วแต่เวลานี้