สวัสดิการ ส่งเสริมรายได้ตำรวจ สภ.ทับปุด

     ผกก.สภ.ทับปุด จว.พังงา พร้อมตำรวจ สภ.ทับปุด ,ชุดปฏิบัติการจิตอาสามวลชนสัมพันธ์ สภ.ทับปุด,จนท.พร้อมรถกระเช้าจากเทศบาลทับปุด ได้ร่วมกันลงแถวร่วมกัน พัฒนาทำความสะอาดรอบๆบริเวณที่ตั้งร่วมกันปรับปรุงแปลงเกษตร "สวัสดิการ ส่งเสริมรายได้ตำรวจ สภ.ทับปุด "โดยได้ประกอบกระชังบกเลี้ยงกบ/ปลา ปลูกพืชผักสวนครัวต่างๆ เพื่อลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้กับตำรวจ สภ.ทับปุด