“โคก หนอง นา โมเดล” สภ.ฉวาง

สภ.ฉวาง ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่ "โคก หนอง นา โมเดล" ลดรายจ่าย สร้างความรักกลมเกลียวในองค์กร