ต้อนรับคณะรองกรรมาธิการตำรวจและคณะ ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมข้าราชการและพื้นที่ตำรวจภูธรภาค ๘

       วันที่ ๑ มี.ค. ๖๔ ณ กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๘ พล.ต.ท.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบช.ภ.๘ พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.๘ ได้ให้การต้อนรับนางสาว จิตภัสร์ กฤดากร รองประธานคณะกรรมาธิการตำรวจ สภาผู้แทนราษฎรและคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยม รับฟังปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน พร้อมพบปะ และให้กำลังใจแก่ข้าราชการตำรวจ ในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค ๘