รับฟังการบรรยายสรุปและเยี่ยมชมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนบ้านตลาดกล้วย

       วันที่ ๒ เม.ย.๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ต.สนธิชัย อาวัฒนกุลเทพ ผบก.อก.ภ.๘/หน.คณะทำงานขับเคลื่อนการบริหารจัดการขนะมูลฝอยแบบครบวงจรอย่างยั่งยืนของ ภ.๘ นำคณะทำงานฯและข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.อก.ภ.๘ ,บก.สส.ภ.๘,บก.กค.ภ.๘ และ พฐ.จว.ภูเก็ต รับฟังการบรรยายสรุปและเยี่ยมชมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนบ้านตลาดกล้วย เทศบาลตำบลวัดประดู่ อ.เมือง จว..สุราษฎร์ธานี เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาศักยภาพในการบริการจัดการขนะมูลฝอยของ ภ.๘