วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของ ผบช.ภ.๘ ประจำปี ๒๕๖๕

5102564 1

5102564 2