ผบช.ภ.๘ พร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติราชการตามนโยบาย ภ.๘ ในพื้นที่ สภ.เกาะพะงัน

      วันที่ ๒ มี.ค.๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น.พล.ต.ท.อำพล บัวรับพร ผบช.ภ.๘ พร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติราชการตามนโยบาย ภ.๘ ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีในเขตพื้นที่ของ สภ.เกาะพะงัน จึงได้กำชับการปฏิบัติดังนี้ ๑.ให้ดำเนินการตามนโยบายที่ได้มอบหมายไว้อย่างต่อเนื่อง ดังนี้ -โครงการ”ธงสายตรวจ” ,โครงการ”สัปดาห์พระพุทธศาสนา”,โครงการ”ระฆังทอง”,โครงการ”ตำรวจมาแล้ว” ๒.ให้เน้นย้ำการป้องกันอาชญากรรมในสถานที่จุดเสี่ยงธนาคารร้านทอง ๓.ให้กำกับดูแลข้าราชการตำรวจที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาให้อยู่ในระเบียบวินัย อย่าได้กระทำผิดกฏหมาย ๔.ให้ดูแลประชาชนดุจญาติโดยปฏิบัติตามแนวทางยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจ ๕.ให้มีการระดมกวาดล้างอัชญากรรมและยาเสพติดตามวงรอบที่ ตร.ได้กำหนดไว้อย่างน้อยเดือนละ ๓ ครั้ง
   ทั้งนี้ ผบช.ภ.๘ ได้มอบหน้ากากอนามัย พร้อมชุดตรวจ ATK แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อนำไปใช้ป้องกันโรคระบาดระหว่างปฏิบัติหน้าที่ และเพื่อเป็นเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่