การประชุมบริหาร ภ.๘ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓

 

     วันที่ ๒๓ พ.ย. ๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.ต.ท.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบช.ภ.๘ เป็นประธานการประชุมบริหาร ภ.๘ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ศฝร.ภ.๘ จว.สุราษฎร์ธานี โดย ผบช.ภ.๘ ได้มอบประกาศเกีรติคุณให้แก่ข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ก่อนเข้าวาระการประชุมฯ