โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการ การป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ของจังหวัดชุมพร รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 17 -19 ก.พ. 60