พิธีส่งมอบอำนาจหน้าที่ผู้บังคับบัญชาตำรวจภูธรภาค 8 (4 ต.ค.61)

พิธีส่งมอบอำนาจหน้าที่ผู้บังคับบัญชาตำรวจภูธรภาค 8