Big Cleaning Day ในพื้นที่ทำการตำรวจภูธรภาค ๘

     วันนี้ ๖ ม.ค.๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. พล.ต.ท.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบช.ภ.๘ เเละ คุณกนกวรรณ พันธุ์เพ็ชร์ ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค ๘ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจภูธรภาค 8 ชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค ๘ อบต.ไม้ขาว และภาคีเครือข่าย ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ในพื้นที่ทำการตำรวจภูธรภาค ๘ โดยพร้อมเพรียงกัน