โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล

"จะตั้งใจทำงาน พัฒนาหน่วยให้ประชาชนมีความสุข และปลอดภัย"

 

 

   เว็บไซต์ : โครงการปณิธานความดีปีมหามงคล 
 Facebook : โครงการปณิธานความดีปีมหามงคล

วิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล