แพตช์แก้ไขช่องโหว่ SMBv1

ให้ข้าราชการทุกนาย ดาว์นโหลด และติดตั้งแพตช์แก้ไขช่องโหว่ SMBv1 โดยเลือกให้ตรงกับระบบปฏิบัติการที่ใช้งานอยู่

 ขั้ตอนการดำเนินการ

     1.ดาว์โหลดคู่มือ

          1.1 คู่มือตรวจสอบระบบปฏิบัติการ

          1.2 คู่มือติดตั้งแพตซ์

     2.ตรวจสอบรุ่นของระบบปฏิบัติการตามคู่มือตรวจสอบระบบปฏิบัติการ

     3.ดาว์นโหลดแพตซ์ให้ตรงกับรุ่นที่ปรากฎในข้อ 2 จากลิงค์ด้านล่าง

  

     4.ติดตั้งแพตซ์ตามคู่มือติดตั้งแพตซ์

 

---------------------------------------------------------

ข้อแนะนำ

     1.หากพบว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ตกเป็นเหยื่อมัลแวร์เรียกค่าไถ่ WannaCry ให้ปิดเครื่องทันที และแจ้งให้ ฝอ.9ฯ ทราบเพื่อทำการกำจัดมัลแวร์ต่อไป

WannaCrypt

 รูปที่ 1 หน้าต่างเรีกค่าไถ่แสดงว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัส WannaCry

     2.หมั่นอัพเดทโปรแกรม Anit Virus ให้เป็นปัจจุบัน

     3.ทำการสำรองข้อมูล (Backup) เป็นประจำ และควรสำรองข้อมูลลงบนอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลภายนอกเครือข่าย เช่น Cloud Storage, External Hard Drive และ USB Flash Drive เป็นต้น